2012

De Franse private-equityspeler Naxicap verwerft House of HR. Rika Coppens wordt verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur, Conny blijft voor 30% aandeelhouder. House of HR zet in op internationale groei. Vandaag overkoepelt de holding 35 staffing businesses en stelt 44000 mensen tewerk in Europa. De omzet bedraagt €1,8 miljard.