Familie Lebon (AlliA) haalt financiële topspeler in huis

Ondernemerschap

De blijde intrede van Ergon bij AlliA gaat ook gepaard met een herschikking van de raad van bestuur.